Archive | Flexibele processturing

Het kerndoel van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is het reguleren van de openbaarheid van het bestuur en de informatievoorziening hiervan. De toename van Wob verzoeken vraagt van overheidsorganisaties om het proces rondom Wob verzoeken verder te digitaliseren en automatiseren. Om de groeiende hoeveelheid burgerverzoeken tijdig en correct te kunnen afhandelen. Ook in lijn met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

One Fox en OpenText bieden een oplossing aan voor het snel, adequaat en veilig afhandelen van Wob verzoeken. Deze oplossing is in samenwerking met het Ministerie OC&W, Ministerie EZK & LNV ontwikkeld. De basis van deze oplossing bestaat uit het procesplatform OpenText AppWorks, aangevuld met AVG-tool OpenText Brava! en naadloze integratie met OpenText ECM systemen (Content Server, Documentum, eDOCS).

Van intake tot zaakdossier

Burgers kunnen op vele manieren een Wob verzoek indienen. Bijvoorbeeld via een webformulier, emailbericht, post of zelfs telefonisch. De informatie vanuit al deze burgerverzoeken wordt door OpenText AppWorks omgezet en gebruikt om automatisch een zaak te starten, taken uit te zetten in de organisatie én een bijbehorend dossier aanmaken in het ECM-systeem. AppWorks faciliteert de verdere afhandelingen van het Wob verzoek conform het uitgewerkte proces, waarbij de toegankelijkheid per dossiers eenvoudig geregeld kan worden. Zowel vanuit het proces als in het ECM systeem.

Elk bestandstype toevoegen aan het dossier

Naadloze integratie met het centrale ECM systeem zorgt ervoor dat het terugvinden, selecteren en toevoegen van documenten (of hele dossiers) aan het Wob dossier zeer eenvoudig wordt. Helemaal als alle gegevens al centraal opgeslagen liggen in het ECM systeem. Maar gebruikers kunnen ook eenvoudig bestanden vanuit andere bronnen, bijv. netwerkschijven, OneDrive, Dropbox, toevoegen aan het dossier, mits ze hiervoor geautoriseerd zijn.

Uiteraard kunt u de gebruikelijke bestandstypen toevoegen aan het dossier, maar ook een veelvoud van andere (lees: exoterische) bestandsformaten aan. Welke u toch eenvoudig kunt bekijken met OpenText Brava!, zonder dat u beschikt over bijbehorende bronapplicaties (bijv. CAD-tekeningen) en zelfs zonder de bestanden te openen dankzij de krachtige preview functie. Maar Brava! gaat verder, omdat geautoriseerde gebruikers bestanden ook direct kunnen bewerken direct vanuit de procesapplicatie (OpenText AppWorks). Deze gebruikers kunnen annotaties maken, opmerkingen plaatsen en delen met collega’s of zelfs. Maar ook persoonsgegevens, bijv. in het kader van de AVG, kunnen eenvoudig verwijderd worden uit het bestand.

Signalering dubbele bestanden

Met OpenText behoort het opvoeren van dubbele documenten tot het verleden. De OpenText software herkent nl. dubbele en bijna dubbele documenten, attendeert hierop en biedt versiebeheer aan. U kunt documenten of documentversies op overzichtelijke wijze met elkaar te vergelijken en vervolgens een keuze te maken om wel of niet te verwijderen. Dit doet u door documenten naast elkaar of zelfs over elkaar te leggen in OpenText Brava! Waarbij automatisch wordt aangegeven welke tekst is toegevoegd of verwijderd. Brava! kan zelfs een rapport genereren met een overzicht van wijzigingen binnen het document.

Dossierafhandeling en monitoring

Nu het dossier gereed is kan de afhandeling van het Wob verzoek starten. Binnen het proces kunnen taken eenvoudig verdeeld en uitgezet worden voor een snellere afhandeling van Wob verzoeken. OpenText AppWorks maakt het mogelijk om documenten, en de afhandeling daarvan, binnen een dossier op overzichtelijke wijze te verdelen. Dergelijke taken kunnen uitgezet worden naar personen, gebruikers met een bepaalde rol of naar groepen (bijv. afdelingen).

Het kunnen monitoren van taken en voortgang is een standaard functionaliteit van AppWorks. Zodat u op toegewezen taken eenvoudig voortgang kunt monitoren of zelfs een deadline kunt instellen. De software geeft automatisch de stand van zaken weer van de afhandeling van de documenten, zowel per persoon als per dossier. Maar ook per document kan status worden bijgehouden d.m.v. metagegevens. Over elke genomen processtap wordt keurig een audittrail bijgehouden.

Automatisch markeren & anonimiseren

Het markeren en anonimiseren van gegevens kan door OpenText Brava! zowel handmatig uitgevoerd worden als volledig geautomatiseerd worden. Hierbij kunnen gegevens of passages op verschillende manieren gemarkeerd worden. Bijvoorbeeld het arceren met verschillende kleuren, vrije vormen tekenen en voorlopig of definitief te lakken (zwartlakken of andere kleuren). Een groot voordeel is dat Brava! het originele bestand intact kan laten en toch de data kan verbergen. In dat geval kunnen markering en gelakte passages later alsnog worden getoond als dit nodig is of de lezer voldoende rechten heeft om dit te mogen inzien. Passages kunnen tevens worden voorzien van codes of toelichting en worden bewaard met het document.

Nu heeft elke regel heeft zo zijn uitzondering. Daarom kunt u in een ‘exception list’ uitzonderingen aangegeven, welke niet gemarkeerd of zwartgelakt worden. Waarmee u zelf bepaalt of u persoonsgegevens van publieke figuren, algemene telefoonnummers, e.d. wel of niet zichtbaar wilt maken. Uiteraard kunnen ook handmatig woorden, zinnen en paragrafen geanonimiseerd worden. U kunt zelfs een gebied selecteren om te markeren/anonimiseren, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een uitzonderingsgebied aan te geven. Hiermee kan binnen een geanonimiseerde selectie toch bepaalde data worden getoond.

Wilt u liever permanent lakken, bijvoorbeeld in het kader van de AVG? OpenText Brava! kan persoonsgegevens volledig anonimiseren (lees: definitief lakken) en daarmee verwijderen uit het bestand. De gelakte passages zijn bij een export, zowel digitaal als hard copy, onleesbaar en niet meer terug te halen.

Wob & Documentcreatie

Zodra het Wob verzoek is behandeld, kunnen de geselecteerde documenten geëxporteerd worden naar diverse bestandsformaten. Dit kan direct vanuit het proces of vanuit het ECM systeem en met één druk op de knop. Documenten kunnen omgezet worden naar o.a. de standaard PDF formaten (o.a. PDF/E, PDF/A-1b & A-2b), TIFF en het veel veiligere formaat CSF.

Voor de verdere afhandeling van het Wob verzoek kan vanuit het proces met één druk op de knop het Wob verzoek per e-mail verzonden worden. Dankzij de integratie met diverse Documentcreatie oplossingen, zoals OpenText Extream of SmartDocuments, gebeurd dit op basis van geselecteerde templates die automatisch aangevuld worden met gegevens vanuit de zaak en evt. nog handmatig bijgewerkt kunnen worden. AppWorks handelt de verdere verzending voor u af zonder dat u nog een separate mailapplicatie (zoals Microsoft Outlook) hoeft te openen.

Uiteraard wordt de verzonden e-mail toegevoegd aan het zaakdossier en opgeslagen in het ECM systeem voor verdere raadpleging en archivering.

Rapportages over Wob verzoeken

Over de afhandeling van alle Wob verzoeken kan de OpenText software eenvoudig overzichtslijsten of rapporten opstellen aan de hand van gemaakte selecties. Dit kan zowel binnen het procesgedeelte als binnen de dossiers. Het is tevens mogelijk om op basis van filters een selectie te maken van documenten, dossiers of taken. Voor geavanceerde rapportages, analyses, visualisaties is een additionele module beschikbaar: OpenText Information Hub (iHub).

Continue Reading

MICROSOFT OFFICE 365

Microsoft Office 365 brengt u de beste werkervaring, eenvoudige communicatie en vertrouwde samenwerkingsproducten over al uw apparaten

 • Eenvoudig informatie delen en samenwerken, met collega's & externen

  Met Office 365 kunt u op elk moment informatie raadplegen en bewerken. Zowel op kantoor als onderweg kunt u direct verder werken. Samen met collega's, binnen (project)teams en met externe organisaties. Terwijl u grip houdt over uw informatie.

 • Optimaliseer uw informatievoorziening en bedrijfsprocessen

  Office 365 biedt u meer mogelijkheden dan snel en eenvoudig informatie opslaan en delen. Biedt elke gebruikersgroep een eigen informatievoorziening op maat. Sluit aan op uw bedrijfsprocessen en zelfs informatiestromen tot buiten de organisatiegrenzen.

 • Informatie overal toegankelijk, geborgd waar nodig

  Snel eigen informatie opslaan in de cloud. Eenvoudig (project)informatie terugvinden en delen. Terwijl u duurzaam te bewaren documenten lokaal opslaat op één centrale plek. Klaar voor archivering en overbrenging naar het e-Depot.

Product video

Benieuwd hoe uw organisatie slimmer kan samenwerken?

Bekijk 7 manieren waarop uw medewerkers makkelijker samenwerken, onderling kunnen afstemmen en productiever zullen zijn.

Meer projecten over Microsoft Office 365

Waterbedrijf Vitens realiseert integrale projectbeheersing & samenwerking

Het waterbedrijf heeft een enorme stap voorwaarts gezet dankzij ...

Lees meer

Met PortMaps vernieuwt Havenbedrijf Rotterdam hun informatie op locatie

Havenbedrijf Rotterdam vernieuwt informatievoorziening rondom hun assets met PortMaps, ...

Lees meer

Meer blogs over Microsoft Office 365

Wob verzoeken afhandelen en anonimiseren met OpenText

Overheidsorganisaties ontvangen steeds meer Wob verzoeken die uiteraard tijdig en correct beantwoord dienen te worden. Terwijl de relevante bestanden vaak nog niet gereed zijn, bijv. in het kader van de AVG. Lees hoe u deze hordes kunt overwinnen in het snel en adequaat afhandelen van deze burgerverzoeken.

BEKIJK

OpenText leider in Forrester Wave: Deep Digital Process Automation

Digital Process Automation is hét centrale element geworden van een succesvolle strategie voor Digitale Transformatie. Lees hoe leiders in deze Forrester Wave zich onderscheiden door een combinatie van ‘deep process’, ‘new technology’ en ‘low-code’.

BEKIJK

Heb jij een vraag over deze pagina?

Wij komen graag een keer langs om mee te denken!

Tel:+31302324374


Kevin

INFORMATIE OP DE KAART

Objectgericht werken door documenten, processen en de kaart te verbinden

Met Informatie op de kaart (IODK) slaat u de brug tussen uw (zaak)dossiers, documenten en de kaart. Deze slimme geo-informatie crawler integreert uw documentmanagementsysteem (DMS), vergunningsapplicatie en/of zaaksysteem met uw geografisch informatiesysteem (GIS). Om snel locatiegebonden informatie te kunnen raadplegen en delen met uw organisatie, ketenpartners en/of uw klanten.

 • Voorzie uw digitale bestanden van locatiegegevens

  Verrijk uw centraal opgeslagen documenten, dossiers met relevante locatiegegevens. Met IODK kunt u zowel handmatig als volledig automatisch objectgegevens toevoegen.

 • Verbind uw document-, zaak- en processystemen

  Sla de brug tussen uw informatie en geografische locaties: (BAG, BGT) objecten en assets. Ook als deze informatie zich bevindt in DMS, VTH, proces of zaaksystemen.

 • Objectgerichte informatievoorziening

  Benut de kaart voor het raadplegen én delen van objectgerichte informatie, zowel binnen als buiten de organisatie. Altijd in context van de omgeving.

Integratie op basis van standaarden

Informatie op de kaart integreert met diverse document- en procesgeoriënteerde systemen. Zoals systemen van OpenText (Content Server, eDOCS en Documentum) en Microsoft (Office 365, SharePoint), maar ook een Decos, Corsa, Centric Key2Suite, Roxit, Exxellence en nog veel meer. Dit is mogelijk omdat onze geo-informatie crawler diverse overheidsstandaarden en internationale koppelvlakken voor informatie-uitwisseling ondersteunt. Hiermee kunnen we leverancier onafhankelijk informatie uit deze systemen op de kaart zetten.

“Het toezicht gebeurt sneller, betrouwbaarder en het scheelt uiteraard veel papier”

Hans Gerritsen, Waterschap Rijn en IJssel

Verleng het Vergunning, Toezicht & Handhavingsproces

Met Informatie op de kaart kunt u vergunningsdossiers via de kaart ontsluiten naar medewerkers op kantoor, in het veld en evt. ketenpartners. Om meer grip te krijgen op de procesafhandeling, volledig digitaal te kunnen werken en de afstemming in de keten te verbeteren. Waarna u bijv. automatisch vervolgzaken kunt starten of zelfs informatie kunt gaan delen met burgers & bedrijven.

Meer weten over Informatie op de Kaart?

Bekijk de website van Informatie op de Kaart voor enkele toepassingen en klantverhalen.

Meer projecten over Informatie op de kaart

Antea Group verbetert dienstverlening via de kaart

Antea Group geeft klanten toegang tot projectdocumenten via de ...

Lees meer

Met PortMaps vernieuwt Havenbedrijf Rotterdam hun informatie op locatie

Havenbedrijf Rotterdam vernieuwt informatievoorziening rondom hun assets met PortMaps, ...

Lees meer

Meer blogs over Informatie op de kaart

Wob verzoeken afhandelen en anonimiseren met OpenText

Overheidsorganisaties ontvangen steeds meer Wob verzoeken die uiteraard tijdig en correct beantwoord dienen te worden. Terwijl de relevante bestanden vaak nog niet gereed zijn, bijv. in het kader van de AVG. Lees hoe u deze hordes kunt overwinnen in het snel en adequaat afhandelen van deze burgerverzoeken.

BEKIJK

OpenText leider in Forrester Wave: Deep Digital Process Automation

Digital Process Automation is hét centrale element geworden van een succesvolle strategie voor Digitale Transformatie. Lees hoe leiders in deze Forrester Wave zich onderscheiden door een combinatie van ‘deep process’, ‘new technology’ en ‘low-code’.

BEKIJK

Heb jij een vraag over deze pagina?

Wij komen graag een keer langs om mee te denken!

Tel:+31302324356


Niels

OpenText DigiGov

Digitaal platform voor overheidsinformatie

DigiGov is een volledig geïntegreerd en digitaal informatiemanagement platform dat speciaal ontwikkeld is voor de overheid. Mede door de consolidatie van bestaande systemen naar één volledig geïntegreerd platform kan OpenText DigiGov een enorme kostenbesparing realiseren. Waarbij DigiGov overheidsorganisaties één, volledig op hun afgestemd, platform biedt voor hun informatiebeleid, het automatiseren van bedrijfsprocessen en verlagen van werklast. Zodat overheidsorganisaties zich kunnen focussen op een betere digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven.

opentext low code platform
 • Overheidsplatform voor Digitale Transformatie

  Met DigiGov kunt u in één klap uw kernsystemen moderniseren en een enorme stap zetten in de digitale transformatie van uw bedrijfsvoering. Waarbij u direct aansluit op geldende overheidsstandaarden, landelijke voorzieningen en basisregistraties.

 • Vooraf gedefinieerde processen versnelt de implementatie

  DigiGov bevat meer dan 22 standaard processen, vooraf geconfigureerd voor de overheid, waarmee het de implementatietijd drastisch verkort. Zoals processen voor klachtenbehandeling voor burgers, subsidie-aanvragen en bezoekplanning.

 • Innovatie zorgt voor verminderde werklast

  De Artificial Intelligence mogelijkheden van OpenText Magellan beschikbaar binnen de DigiGov Suite. Zodat u repetitieve werkzaamheden kunt automatiseren en uw medewerkers zich kunnen focussen op dienstverlening.

Informatiemanagement platform voor de Overheid

OpenText biedt met DigiGov een volledig geïntegreerd informatiemanagement-platform dat overheidsmedewerkers in staat stelt zich te focussen op hun belangrijkste taak: burgers van dienst zijn. DigiGov combineert meerdere OpenText producten tot één volledig geïntegreerde en geconfigureerde oplossing, inclusief 25+ veel gebruikte overheidsprocessen, die makkelijk aanpasbaar is aan unieke eisen van elke overheidsorganisatie. DigiGov bevat standaard processen voor o.a. klachtenbehandeling voor burgers, subsidie-aanvragen, WOB-verzoeken en bezoekplanning.

DigiGov ondersteunt de volledige levenscyclus van overheidsinformatie. Daarbij wordt relevante informatie automatisch vastgelegd (incl. metadata), waardoor overheidsmedewerkers de archieven snel, veilig en conform wetgeving kunnen beheren. Inkomende informatie wordt automatisch geclassificeerd met behulp van kunstmatige intelligentie en toegewezen aan relevante dossiers. Relevante informatie wordt automatisch voorgesteld of zelfs ingevuld wanneer dit relevant is voor medewerkers, waardoor (repetitieve) werkzaamheden razendsnel verkopen en medewerkers hun tijd kunnen inzetten om burger te helpen.

“DigiGov is een geweldige, kostenefficiënte oplossing.“

Zaaksgewijs Werken met OpenText DigiGov

Zaaksystemen breiden zich de laatste jaren uit naar een totaaloplossing voor primaire bedrijfsprocessen, informatiebeheer en e-dienstverlening. Aspecten waarin OpenText jarenlang marktleider is. OpenText AppWorks is de Business Process & Case Management motor, waarmee u zowel gestructureerde als ongestructureerde bedrijfsprocessen zaakgericht kunt afhandelen. Daarbij beschikt AppWorks over een eigen low code development platform en is naadloos te integreren met OpenText oplossingen voor o.a. ECM, Capture, Artificial Intelligence, Output management en anonimiseren. Kortom, een zeer krachtig alternatief voor huidige Zaaksystemen.

Werklast verlagen met Kunstmatige Intelligentie

Met DigiGov zet u in op nieuwe innovaties, zoals kunstmatige intelligentie. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan informatie worden geanalyseerd en herkend, om vervolgens bijpassende taken automatisch uit te voeren. Bijvoorbeeld door inkomende brieven, e-mails, etc. automatisch te herkennen en toe te voegen aan bestaande (zaak)dossiers of hiervoor een nieuw dossiers aan te maken. Waarmee u repetitieve werkzaamheden kunt verlagen of zelfs helemaal weg te nemen (automatiseren).

Maar ook op andere vlakken kan kunstmatige intelligentie uw organisatie helpen. Bijvoorbeeld door ongestructureerde data op te ruimen of juist bruikbaar te maken, data te verhuizen (datamigratie) of juist data geschikt te maken voor nieuwe wetgeving - zoals de omgevingswet - en verbindingen te leggen die nu nog niet duidelijk zijn. Dergelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie staan aan de vooravond van toepasbaarheid, maar kunnen een enorme bijdragen leveren aan veel huidige overheidsproblematiek. Door deze potentie vragen steeds meer overheidsorganisaties aan ons om mee te denken over mogelijke business cases.

 

Wat maakt DigiGov hét digitale platform voor overheidsinformatie?

Download hier de Executive Brief over OpenText DigiGov.

Heb jij een vraag over deze pagina?

Wij komen graag een keer langs om mee te denken!

Tel:+31302324355
Robert
Continue Reading

Procesautomatisering staat centraal bij Digitale Transformatie

De nieuwste ‘Forrester Wave’ schetst een beeld van de 10 belangrijkste softwareleveranciers voor diepgaande digitale procesautomatisering (DPA). Voorheen bekend als Business Process Management (BPM).

In deze Wave benadrukken de analisten van Forrester dat: “terwijl… klanten worstelen met de ontwikkeling van meer procesgestuurde toepassingen, leveranciers juist de complexiteit van hun procestoepassingen moeten aanpakken. Om een minder technisch onderlegd publiek te dienen.” Juist de combinatie van ‘diepgaande procesautomatisering’ en ‘low-code’ is wat de leiders in deze Wave onderscheidt van de rest van de markt.

Digital Process Automation (DPA) is hét centrale element geworden van een succesvolle strategie voor Digitale Transformatie. Forrester benadrukt dat klanten die een digitale procesautomatisering oplossing zoeken, op zoek moeten naar leveranciers die het volgende bieden:

 • Uitgebreide proces- én case management mogelijkheden
 • Ondersteuning voor opkomende technologieën
 • Een moderne applicatiearchitectuur

Forrester over OpenText

OpenText wordt genoemd als leider in de “Forrester Wave: Sofware for Digital Process Automation for Deep Digital Deployments Q2 2019” vanwege de inzet op low code development, cloud en uitblinkende case management mogelijkheden. Maar ook de naadloze integratie met het ECM-platform én toonaangevende zakelijke applicaties (Office 365, SAP, Salesforce, etc.) wordt geprezen. Een gebied waarin Forrester met hun “Wave: ECM Content Platform Q3 2019” OpenText neerzet als de absolute marktleider. Een combinatie van beide positioneringen is voor veel organisaties dé reden om OpenText te zien als primaire leverancier voor .

Forrester Wave Deep Digital Process Automation

Leiders in Deep Digital Process Automation (Forrester Wave Q2 2019)

Forrester Wave ECM Content Platform

Leiders in ECM Content Platform (Forrester Wave Q3 2019)

OpenText AppWorks

In de Wave voor Digitale Procesautomatisering software merken de analisten van Forrester op dat OpenText zich richt op het low-code development platform en opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Maar ook de cloud-strategie met een OpenText Cloud en diverse andere cloud mogelijkheden wordt genoemd in het kader van moderne applicatiearchitectuur. Verder, en misschien wel het belangrijkste voor digitale procesautomatisering, blinkt OpenText AppWorks uit in de uitgebreide proces- en case management mogelijkheden. Wat organisaties in staat stelt om elk type bedrijfsproces te automatiseren vanuit één centraal platform. Een platform dat nog krachtiger kan worden dankzij de naadloze integratie met het OpenText Content Suite en het Extended ECM-aanbod. Dit creëert volgens Forrester een informatiebrug naar toonaangevende zakelijke applicaties, zoals SAP, Office 365, Salesforce, etc. De oplossing van OpenText (red. AppWorks) schittert binnen het bredere portfolio van OpenText.

“We are thrilled to be ranked by Forrester as a leader for deep digital process automation”

Muhi Majzoub, EVP Engineering, OpenText: “In our view, this validates our commitment to using AI and automation to improve productivity and reduce errors. With solutions such as AppWorks, we are helping our customers to transform their digital business processes.”

Platform voor procesautomatisering

AppWorks is een volledig geïntegreerd platform voor procesautomatisering, case management en low-code development, waarmee gebruikers digitale bedrijfsprocessen kunnen ontwerpen, bouwen, beheren en optimaliseren. In tegenstelling tot vele andere oplossingen biedt AppWorks uitgebreide informatie management mogelijkheden, om contextrijke digitale processen te ondersteunen én informatie voor strategische doeleinden in te zetten.

Met intelligente automatisering, AI en vereenvoudigde toegang tot waardevolle bedrijfsinformatie, stelt AppWorks organisaties in staat om slimmere, boeiendere en relevante digitale ervaringen te creëren voor klanten, partners en werknemers – sneller en tegen lagere kosten.

Benieuwd naar het rapport van Forrester?

Download hier de Forrester Wave: Sofware for Digital Process Automation for Deep Digital Deployments Q2 2019

Download hier de Forrester Wave: ECM Content Platforms Q3 2019

Continue Reading

One Fox heeft de prijs voor Europese Collaboration partner van 2018/2019 gewonnen vanwege de nauwe en succesvolle samenwerking met OpenText. Uit alle Europese partners zijn drie kandidaten genomineerd, waaruit OpenText uiteindelijk One Fox als winnaar heeft aangewezen. Pieter Offers, partnermanager bij OpenText: “De manier waarop One Fox zich ontwikkeld heeft als partner en samenwerkt met lokale OpenText teams is het perfecte voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot prachtige klantsuccessen”.

One Fox wint de OpenText Collaboration partner award

Op dinsdag 12 maart heeft OpenText de prijs voor beste Europese Collaboration partner 2018/2019 overhandigd aan One Fox. Dit gebeurde tijdens de allereerste Europese partner conference van OpenText, die dit jaar in Wenen werd gehouden. Robert Groeneveld, CEO van One Fox: “We zijn trots om uit zoveel OpenText partners gekozen te worden als winnaar. Twee jaar geleden hebben we bewust het roer omgegooid. Dit is een mooie erkenning voor het harde werk van onze teams en de nauwe samenwerking met OpenText.”

In 2017 werd One Fox getriggered door een presentatie van OpenText CEO Mark Barrenechea over het digitale OpenText platform, met AppWorks als basis. Tot die tijd focuste de IT-dienstverlener zich vooral op één OpenText oplossing: eDOCS. Na deze presentatie ging het roer om, werd de samenwerking met OpenText gezocht en gevonden. Sindsdien werkt One Fox nauw samen met het lokale OpenText team, om oplossingen aan te bieden en te realiseren op basis van OpenText AppWorks.

Een groot succes van het afgelopen jaar is de succesvolle lancering van DigiGov. Een oplossing voor de Digitale Overheid die gebaseerd is op AppWorks en circa 20 andere OpenText producten. Bedoeld om overheden te helpen om procesgericht én digitaal te werken vanuit één compleet platform. OpenText en One Fox hebben DigiGov vorig jaar succesvol geïmplementeerd bij meerdere klanten. Met als resultaat: de succesvolle opleveringen van diverse complexe bedrijfsprocessen bij een ministerie en diverse rijksdiensten.

De nauwe samenwerking tussen One Fox en OpenText tijdens dit project heeft ook de basis gelegd voor een gezamenlijke uitbreiding van DigiGov. Zo heeft One Fox in Wenen twee nieuwe modules gepresenteerd voor DigiGov: Meeting Center, een complete vergaderoplossing voor DigiGov, en Location Center, waarmee het digitale platform inspeelt op de toenemende rol van locatiegegevens binnen o.a. de digitale overheid.

Update: award uitreiking in Utrecht

Het is zover! We mogen de award in ontvangst nemen. Voor deze mooie gelegenheid kwam het directieteam van OpenText Benelux naar Utrecht. Aan de Oudegracht hielden Robert Hoeksema en Pieter Offers een korte toespraak, waarna de award werd overhandigd aan Robert Groeneveld. Uiteraard onder het toeziend oog van Ron Matser, Cyrill Tiwon, Roel Gillesen en het One Fox team  (plus wat langsvarende toeristen). Op deze uitreiking werd dan ook ruimhartig geproost door de aanwezigen en het feest van Wenen werd nog eens dunnetjes over gedaan.

Het voelt nog steeds als een grote eer om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Daar werd dan ook ruimhartig op geproost door de aanwezigen die het feestje van Wenen nog eens dunnetjes over deden. Met dank aan OpenText voor de award én deze geslaagde avond. De award krijgt dan ook een mooi plekje en op naar weer een mooi jaar als OpenText partner. Wie weet staan we hier over een paar jaar weer…

Continue Reading

OpenText AppWorks

Marktleidend Enterprise Content Management platform

Digitaliseer uw bedrijfsprocessen snel en eenvoudig met OpenText AppWorks. Dankzij krachtige Business Process Management (BPM), Case Mangement, Low-Code development en Integratie (ESB) capaciteiten van AppWorks. Het OpenText platform voor Digitale Transformatie van ad-hoc, gestructureerde én ongestructureerde processen.

opentext low code platform
 • Automatiseer uw bedrijfsprocessen

  AppWorks is het centrale platform voor al uw (on)gestructureerde bedrijfsprocessen. Dankzij krachtige BPM én case management capaciteiten, kunt u alle bedrijfsprocessen digitaliseren en zelfs volledig automatiseren.

 • Digitaliseringsplatform voor uw organisatie

  BPM, case management, low code development én naadloze integratie met ECM in één oplossing. Dat maakt AppWorks hét digitaliseringsplatform voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen én innovatie binnen organisaties.

 • Sneller inspelen op Digitale Transformatie

  Realiseer nieuwe bedrijfsoplossingen zonder één regel code, dankzij het low code development platform. Kant-en-klare bouwstenen zorgen voor een extreem snelle time-to-market, waarmee u eenvoudiger inspeelt op digitale veranderingen.

Meer dan Zaakgericht Werken

Zaaksystemen breiden zich de laatste jaren uit naar een totaaloplossing voor primaire bedrijfsprocessen, informatiebeheer en e-dienstverlening. Aspecten waarin OpenText jarenlang marktleider is. OpenText AppWorks is de Business Process & Case Management motor, waarmee u zowel gestructureerde als ongestructureerde bedrijfsprocessen zaakgericht kunt afhandelen. Daarbij beschikt AppWorks over een eigen low code development platform en is naadloos te integreren met OpenText oplossingen voor o.a. ECM, Capture, Artificial Intelligence, Output management en anonimiseren. Kortom, een zeer krachtig alternatief voor huidige Zaaksystemen.

“Met AppWorks kunnen we onze bedrijfsprocessen 25% efficienter afhandelen én volledig digitaal“

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Dé AppWorks specialist

One Fox is dé OpenText AppWorks specialist van de Benelux. Met een uitgebreid team van 8 AppWorks-specialisten leveren we expertise op het gebied van AppWorks, case management, procesmodellering, low code development en integratie. Dit team wordt geflankeerd door onze OpenText ECM-expertise: Content Server, Extended ECM, Brava en eDOCS.

Begin van het jaar is One Fox door OpenText uitgereoepen tot European Collaboration Partner van het jaar. Een grote eer die we mede te danken hebben aan onze kennis, expertise en nauwe samenwerking met OpenText op AppWorks gebied. Waaronder de succesvolle Digitale Transformatie van diverse grote overheidsorganisaties met behulp van AppWorks.

Dynamic Case Management

Flexibiliteit en het dynamisch kunnen inspelen op veranderingen wordt steeds belangrijker voor organisaties. OpenText AppWorks biedt organisaties een snellere manier om gestructureerde én ongestructureerde bedrijfsprocessen te digitaliseren. Op consistente en efficiëntie wijze, dankzij het dynamic case management framework.

AppWorks to go

Bouw uw eigen procesapplicaties in vier eenvoudige stappen. Dankzij het low code development platform realiseert u applicaties: van scratch af aan of met reeds gerealiseerde bouwstenen. De AppWorks Gateway (ESB) bevat diverse standaard koppelvlakken, zoals naadloze integratie met ECM, Landelijke voorzieningen, etc. Waarna uw applicaties op elk apparaat beschikbaar zijn, vanuit uw eigen infrastructuur of de Cloud.

Integraties & voorzieningen

OpenText AppWorks bevat een brede selectie aan standaard voorzieningen en integraties met bedrijfsapplicaties. Eigen integraties zijn daarbij eenvoudig te realiseren op basis van de AppWorks Gateway (ESB), de lijm tussen de diverse informatiebronnen. Hieronder vindt u een selectie van aanwezige integraties.

Microsoft Office365

SmartDocuments

Esri ArcGIS

iBabs

Basisregistraties

Digikoppelingen

MijnOverheid

“OpenText AppWorks leider in Digitale Procesautomatisering software“

Download het rapport van Forrester

Enkele toepassingen

Bekijk hieronder enkele procesapplicaties die we gerealiseerd hebben met OpenText AppWorks voor onze opdrachtgevers. Klik op de thumbnail voor een grotere afbeelding.

Vergaderen en besluitvorming

Ondersteun uw vergaderprocessen, van organiseren tot archiveren, met One Fox Meeting Center.

Locatiegerichte vergunningsapplicatie

Verrijk uw VTH-processen met objectinformatie, dankzij de One Fox GIS integratie voor AppWorks.

Meer weten over Dynamic Case Management met AppWorks?

Lees hoe u met OpenText AppWorks op dynamische wijze uw processen kunt optimaliseren.

Heb jij een vraag over deze pagina?

Wij komen graag een keer langs om mee te denken!

Tel:+31302434380


Ron

Continue Reading