Archive | Flexibele processturing

Centraal element voor Digitale Tranformatie

De nieuwste ‘Forrester Wave’ schetst een beeld van de 10 belangrijkste softwareleveranciers voor diepgaande digitale procesautomatsering (DPA). Voorheen bekend als Business Process Management (BPM). In deze Wave benadrukt Forrester dat: “terwijl… klanten worstelen met de ontwikkeling van meer procesgestuurde toepassingen, leveranciers juist de complexe procesvereisten moeten aanpakken. Terwijl ze een minder technisch onderlegd publiek dienen.” Juist deze combinatie van ‘deep process’ en ‘low-code’ is hetgeen de leiders in deze Wave onderscheidt van de rest van de markt.

Digital Process Automation (DPA) is hét centrale element geworden van een succesvolle strategie voor Digitale Transformatie. Forrester benadrukt dat klanten die een DPA-oplossing zoeken, op zoek moeten naar leveranciers die het volgende bieden:

  • Uitgebreide proces- én case management mogelijkheden
  • Ondersteuning voor opkomende technologieën
  • Een moderne applicatiearchitectuur

OpenText wordt genoemd als leider in de “Forrester Wave: Sofware for Digital Process Automation for Deep Digital Deployments Q2 2019”. Waarbij vooral de naadloze integratie met ECM én toonaangevende zakelijke applicaties wordt geprezen, met OpenText AppWorks als centrale oplossing.

Forrester over OpenText AppWorks

In de nieuwste Wave (2019 Q2) merken de analisten van Forrest op dat OpenText inzet op low-code, cloud én uitblinkt in case management in combinatie met ECM, integratie voor specifieke use cases. Lees wat de analisten zeggen:

OpenText heeft zich gericht op ontwikkeling van low-code en cloud-implementatie op de OpenText Cloud. Het aanbod blinkt uit in case management én is het best in combinatie met OpenText Content Server en het Extended ECM-aanbod. Dit creëert een integratiebrug naar toonaangevende zakelijke applicaties, zoals SAP, Office 365, Salesforce, etc. De oplossing van OpenText (AppWorks) schittert binnen het bredere portfolio van OpenText, die vooraf is geïntegreerd en ontworpen is voor specifieke use cases.

“We are thrilled to be ranked by Forrester as a leader for deep digital process automation”

Muhi Majzoub, EVP Engineering, OpenText: “In our view, this validates our commitment to using AI and automation to improve productivity and reduce errors. With solutions such as AppWorks, we are helping our customers to transform their digital business processes.”

Over OpenText AppWorks

AppWorks is een volledig geïntegreerd platform voor procesautomatisering, case management en low-code development, waarmee gebruikers digitale bedrijfsprocessen kunnen ontwerpen, bouwen, beheren en optimaliseren. In tegenstelling tot vele andere oplossingen biedt AppWorks uitgebreide informatie management mogelijkheden, om contextrijke digitale processen te ondersteunen én informatie voor strategische doeleinden in te zetten.

Met intelligente automatisering, AI en vereenvoudigde toegang tot waardevolle bedrijfsinformatie, stelt AppWorks organisaties in staat om slimmere, boeiendere en relevante digitale ervaringen te creëren voor klanten, partners en werknemers – sneller en tegen lagere kosten.

Benieuwd naar het rapport van Forrester?

Download hier de Forrester Wave: Sofware for Digital Process Automation for Deep Digital Deployments Q2 2019

Continue Reading

One Fox heeft de prijs voor Europese Collaboration partner van 2018/2019 gewonnen vanwege de nauwe en succesvolle samenwerking met OpenText. Uit alle Europese partners zijn drie kandidaten genomineerd, waaruit OpenText uiteindelijk One Fox als winnaar heeft aangewezen. Pieter Offers, partnermanager bij OpenText: “De manier waarop One Fox zich ontwikkeld heeft als partner en samenwerkt met lokale OpenText teams is het perfecte voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot prachtige klantsuccessen”.

One Fox wint de OpenText Collaboration partner award

Op dinsdag 12 maart heeft OpenText de prijs voor beste Europese Collaboration partner 2018/2019 overhandigd aan One Fox. Dit gebeurde tijdens de allereerste Europese partner conference van OpenText, die dit jaar in Wenen werd gehouden. Robert Groeneveld, CEO van One Fox: “We zijn trots om uit zoveel OpenText partners gekozen te worden als winnaar. Twee jaar geleden hebben we bewust het roer omgegooid. Dit is een mooie erkenning voor het harde werk van onze teams en de nauwe samenwerking met OpenText.”

In 2017 werd One Fox getriggered door een presentatie van OpenText CEO Mark Barrenechea over het digitale OpenText platform, met AppWorks als basis. Tot die tijd focuste de IT-dienstverlener zich vooral op één OpenText oplossing: eDOCS. Na deze presentatie ging het roer om, werd de samenwerking met OpenText gezocht en gevonden. Sindsdien werkt One Fox nauw samen met het lokale OpenText team, om oplossingen aan te bieden en te realiseren op basis van OpenText AppWorks.

Een groot succes van het afgelopen jaar is de succesvolle lancering van DigiGov. Een oplossing voor de Digitale Overheid die gebaseerd is op AppWorks en circa 20 andere OpenText producten. Bedoeld om overheden te helpen om procesgericht én digitaal te werken vanuit één compleet platform. OpenText en One Fox hebben DigiGov vorig jaar succesvol geïmplementeerd bij meerdere klanten. Met als resultaat: de succesvolle opleveringen van diverse complexe bedrijfsprocessen bij een ministerie en diverse rijksdiensten.

De nauwe samenwerking tussen One Fox en OpenText tijdens dit project heeft ook de basis gelegd voor een gezamenlijke uitbreiding van DigiGov. Zo heeft One Fox in Wenen twee nieuwe modules gepresenteerd voor DigiGov: Meeting Center, een complete vergaderoplossing voor DigiGov, en Location Center, waarmee het digitale platform inspeelt op de toenemende rol van locatiegegevens binnen o.a. de digitale overheid.

Update: award uitreiking in Utrecht

Het is zover! We mogen de award in ontvangst nemen. Voor deze mooie gelegenheid kwam het directieteam van OpenText Benelux naar Utrecht. Aan de Oudegracht hielden Robert Hoeksema en Pieter Offers een korte toespraak, waarna de award werd overhandigd aan Robert Groeneveld. Uiteraard onder het toeziend oog van Ron Matser, Cyrill Tiwon, Roel Gillesen en het One Fox team  (plus wat langsvarende toeristen). Op deze uitreiking werd dan ook ruimhartig geproost door de aanwezigen en het feest van Wenen werd nog eens dunnetjes over gedaan.

Het voelt nog steeds als een grote eer om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Daar werd dan ook ruimhartig op geproost door de aanwezigen die het feestje van Wenen nog eens dunnetjes over deden. Met dank aan OpenText voor de award én deze geslaagde avond. De award krijgt dan ook een mooi plekje en op naar weer een mooi jaar als OpenText partner. Wie weet staan we hier over een paar jaar weer…

Continue Reading

U bent ongetwijfeld al een keer tegen de term ‘GDPR’ aangelopen. Waar wat is het nou precies en wat betekent het voor uw organisatie?

Het staat voor General Data Protection Regulation en wordt gezien als de belangrijkste wijziging in de bescherming van persoonsgegevens in 20 jaar. Nu al zorgt zorgt het wereldwijd voor veel commotie. Maar wat is nou het doel van GDPR? De GDPR beschermt en verleent rechten aan burgers van de Europese Unie wiens persoonsgegevens door organisaties worden afgevangen.

25 mei 2018 zal de GDPR in werking treden. Regelgevende instanties zijn dan bevoegd zijn om maatregelen te nemen tegen organisaties die GDPR-voorschriften overtreden. Dit geldt voor elke organisatie – EU en buitenland – die persoonsgegevens verwerkt van personen die in de EU verblijven. Dit begint al met een duidelijke bevestigende actie van een persoon om akkoord te gaan met de data overdracht.

Sancties

Het risico voor organisaties die niet aan de voorschriften voldoen is een boete. Dit kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet, afhankelijk van wat groter is. De regels gelden voor zowel de beheerders als verwerkers van deze persoonsgegevens, waarmee bijvoorbeeld cloud-omgevingen niet uitgesloten zijn.

Kortom, bijna alle organisaties moeten zich houden aan de nieuwe GDPR-eisen en gegevensrechten. Voor hen geldt, de eerste stap in het voorkomen van sancties is bekend zijn met de eisen en rechten. Daarom behandelen we de 6 onderdelen van de GDPR kort.

Belangrijkste eisen van GDPR

1. Melden van schending

Organisaties moeten eventuele datalekken melden bij de toezichthoudende autoriteit. Nog belangrijker, ook klanten/burgers moeten op de hoogte gebracht worden van datalekken die waarschijnlijk leiden tot risico voor hun. Dit moet binnen 72 uur, nadat men bewust is van de overtreding.

2. Recht op toegang

Personen hebben het recht om van organisaties te vernemen of hun persoonsgegevens zijn/worden verwerkt, waar en voor welke doel dan ook. Organisaties moeten dan kosteloos een digitaal kopie van hun persoonsgegevens verstrekken.

3. Vergeetrecht

Oftewel: dataverwijdering. Personen hebben het recht om te eisen dat een organisatie hun persoonlijke gegevens verwijdert. Een organisaties moet dit, zodra een persoon de toestemming intrekt of het niet meer bijdraagt aan het oorspronkelijke doel.

4. Data overdracht

Personen kunnen hun persoonsgegevens niet alleen opvragen bij organisaties, maar ook laten doorsturen.Op verzoek van de persoon moeten organisaties deze persoonsgegevens doorsturen naar een andere organisatie.

5. Vanaf het ontwerp

Gegevensbescherming moet vanaf het ontwerpen van systemen worden meegenomen – niet later worden toegevoegd. Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen uitvoeren. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor afronding van taken (data minimalisering) mogen bewaard en verwerkt worden. Waarbij alleen de daadwerkelijke verwerker toegang mag hebben.

6. Data Protection Officers (DPO)

Gegevensverwerkende activiteiten moeten nu intern bijgehouden worden, in plaats van gemeld worden. Organisaties wiens kerntaken bestaan uit het op grote schaal verwerken van persoonsgegevens, het monitoren van personen of gegevens verwerken rond strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven moeten een Data Protection Officer in dienst hebben.

 

Continue Reading

Gemeenten hebben de ambitie om zaak- en procesgericht te werken, omdat het bijdraagt aan een efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening. Bestaande ICT-omgevingen dienen hierbij vaak aangepast te worden, om het zaak- en procesgericht werken maximaal te ondersteunen.

Relevante informatie voor een zaak is vaak vastgelegd in verschillende systemen, zoals een vergunningensysteem, WOZ systeem of document management systeem. Om goed zaakgericht te kunnen werken, moet deze informatie centraal beschikbaar zijn. KING werkt hiervoor aan het standaardiseren en verbeteren van een koppeling tussen zaaksystemen en document management systemen: de Zaak Document services. Als een van de 11 actief meedenkende partijen werkt One Fox mee aan de landelijke uitrol en verbetering van zaak- en procesgericht werken. Maar, wat levert een dergelijke koppeling eigenlijk op?

5 x winst voor uw organisatie

  1. Altijd een actueel en compleet beeld van de zaak inclusief de bijbehorende documenten. Op een centrale plek binnen de organisatie ontstaat een compleet inzicht in de situatie en status van cliënten, waardoor cliënten beter geholpen kunnen worden;
  2. Minder fouten door automatisch digitaal doorgeven van gegevens. Alle handmatige handelingen voor het overnemen van de gegevens van de vak-applicatie naar het zaaksysteem verdwijnen, waardoor er minder fouten worden gemaakt en de uitvoeringskosten laag kunnen blijven;
  3. Efficiënt zaakgegevens ontsluiten intern en naar ketenpartners, burgers en bedrijven. De kwaliteit van informatieoverdracht kan beter gegarandeerd worden, waardoor samenwerking efficiënter en effectiever verloopt;
  4. Betere kwaliteit van gegevens. De volledigheid, juistheid en tijdigheid van de gegevens in beide gemeentelijke applicaties verbetert, waardoor de kwaliteit van (basis)registraties verder toeneemt.
  5. Investeringen in het maken van koppelingen zijn structureel. Bij verandering van leverancier/applicatie hoeft niet opnieuw een (maatwerk)koppeling gemaakt te worden. U heeft daardoor ook meer vrijheid in uw softwarekeuze.

KING standaard implementeren

One Fox heeft samen met enkele opdrachtgevers document management systemen geschikt gemaakt voor deze standaard. Daarbij hebben we OpenText eDOCS succesvol gekoppeld met diverse zaaksystemen (o.a. Centric, Exxellence) volgens deze standaard. Deze succesvol afgeronde projecten zorgen er mede voor dat process- en zaakgericht werken, succesvol ingezet wordt bij onze opdrachtgevers.

Heeft u een compleet en actueel beeld van een zaak en kunt u de bijbehorende documenten centraal raadplegen? Zijn deze gegevens digitaal beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven? Kortom, voldoet u aan deze standaard voor proces- en zaakgericht werken? Zo niet, wij komen graag eens lang om te praten.

Continue Reading

Blogs

24 jaar aan ervaring, gebundeld met de kennis van onze mensen en ontwikkelingen op informatiemanagement gebied. Met deze achtergrond schrijven onze mensen over wat hun opvalt, raakt en van belang is voor onze klanten, relaties en hun bedrijfsvoering.

OpenText leider in Forrester Wave: Deep Digital Process Automation

Digital Process Automation is hét centrale element geworden van een succesvolle strategie voor Digitale Transformatie. Lees hoe leiders in deze Forrester Wave zich onderscheiden door een combinatie van ‘deep process’, ‘new technology’ en ‘low-code’.

BEKIJK

In 5 stappen naar Omgevingsdossiers

In 20121 treedt de Omgevingswet in werking. Is uw informatievoorziening hierop voorbereid? Lees hier hoe u zich in 5 stappen voorbereidt op de Omgevingswet.

BEKIJK

One Fox wint OpenText Collaboration partner van het jaar

One Fox heeft de prijs voor Europese Collaboration partner van 2018/2019 gewonnen vanwege de nauwe en succesvolle samenwerking met OpenText. Uit alle Europese partners zijn drie kandidaten genomineerd, waaruit OpenText uiteindelijk One Fox als winnaar heeft aangewezen.

BEKIJK

GDPR en de 6 belangrijkste eisen

25 mei 2018 zal de GDPR in werking treden. De belangrijkste wijziging in de bescherming van persoonsgegevens in 20 jaar. Om te zorgen dat EU-inwoners in controle blijven van hun persoonsgegevens. Dit betekent ingrijpende veranderingen voor organisaties, met strikte sancties als ze niet voldoen aan de GDPR. Lees hier de 6 belangrijkste eisen.

BEKIJK

5 redenen om te koppelen via de Zaak Document services van KING

Relevante informatie voor een zaak is vaak vastgelegd in verschillende systemen, zoals een vergunningensysteem, WOZ systeem of document management systeem. KING heeft hiervoor de uitwisselingsstandaard Zaak Document services ontwikkeld. Lees hier 5 grootste voordelen.

BEKIJK