OpenText DigiGov FasTrak by One Fox

Implementeer een overheidsproces in 4 tot 6 weken met DigiGov FasTrak

Zaakgericht Werken met DigiGov FasTrak

OpenText DigiGov is een digitale zaakgerichte omgeving die overheden helpt om proces- en zaakgericht te werken vanuit één uniform platform. DigiGov FasTrak bundelt bij deze omgeving een set standaard processen en bouwstenen die gebaseerd zijn op overheidsstandaarden. One Fox heeft hiervoor een implementatiemethodiek ontwikkeld. Samen versnelt dit het implementatieproces en verhoogt de acceptatie van het zaakgericht werken binnen overheden.

.

.

Versnelde procesautomatisering

Elk DigiGov FasTrak traject start met een set standaard (overheids)processen en een set overheidsbouwstenen die de basis vormen voor het automatiseren van (soortgelijke) processen. Deze processen zijn gebaseerd op o.a. de Zaaktypecatalogus (ZTC 2.0) en kunnen door middel van de overheidsbouwstenen aangepast worden op de specifieke wensen van de organisatie. Samen met onze kennis en ervaring, die we verder op beschrijven in onze bewezen implementatiemethodiek, is het hiermee mogelijk om een volledig overheidsproces te automatiseren in 4 tot 6 weken.

4-6 weken

In 4 tot 6 weken implementeren we een volledig overheidsproces met DigiGov FasTrak

Standaardisatie

Stimuleer overheid standaardisatie en hergebruik op DigiGov, dankzij de FasTrak bouwstenen

Processen

DigiGov FasTrak bevat een set standaard processen die als basis dienen voor het automatiseren van (soortgelijke) processen. Dit zijn processen voor onder andere vergunningsverlening, subsidieverstrekkingen, afhandelen van informatieverzoeken (bijv. Wob, Woo), uitlenen van o.a. erfgoed, kunst, etc., het afhandelen van meldingen, incidenten & overtredingen, beleidsontwikkeling, wet- & regelgeving, vergaderen en besluitvorming.

Met onderstaande bouwstenen kunnen we deze processen snel aanpassen en uitbreiden aan organisatiespecifieke wensen.

Bouwstenen

De DigiFoundation is de basis van DigiGov FasTrak en bestaat uit een set kant-en-klare, herbruikbare bouwstenen. Volledig toegespitst op de overheid, incl. ondersteuning van Nederlandse overheidsstandaarden.

Het bevat bouwstenen voor onder andere: zaakgericht werken, zaaktypecatalogus, gestandaardiseerd en aanpasbaar metadatamodel, dat dynamisch toepasbaar is (case management), behandelroutes en –termijnen, e-mail en documentcreatie, informatiebeveiliging (security-by-design), integraties met landelijke voorzieningen en het versneld aansluiten van webportalen, klant specifieke voorzieningen en koppelvlakken.

Procesimplementatie

DigiGov FasTrak voorkomt tijdrovende en complexe procesimplementaties. Onze snelle, efficiënte procesimplementatie kent slechts drie fasen: Intake, Analyse & Design, Realisatie. Omdat we eerder gerealiseerde processen, bouwstenen én onze specifieke kennis slim benutten, kan dit zelfs 60% sneller gaan dan reguliere procesimplementaties. We hebben dit bewezen bij diverse procesimplementatie bij verschillende overheden.

Dit lukt ons door een combinatie van aantoonbare kennis van OpenText DigiGov (en onderliggende producten) en een over de jaren opgedane ervaring in het implementeren en optimaliseren van overheidsprocessen. Onze mensen weten wat er leeft en spreken de taal van zowel de business als de IT. We hebben dan ook direct inzicht in wat werkt, tijdens de bouw en niet pas achteraf. Dit vereenvoudigt de continue afstemming, zorgt dat we tijdig kunnen sturen en bespaart enorm veel tijd en daarmee geld.

+60%

Versnel de implementatie van overheidsprocessen met ruim 60% t.o.v. reguliere implementatie trajecten

Toekomstgericht

One Fox volgt de ontwikkelingen in de markt en zorgt dat overheden hierop blijven aansluiten met de FasTrak

Samen aansluiten op marktontwikkelingen

Met DigiGov FasTrak kunnen overheden direct hun processen gaan automatiseren. De bouwstenen zijn generiek opgezet en dus geschikt voor toekomstig (her)gebruik. Dit maakt het uitermate geschikt voor overheden die OpenText DigiGov breed willen inzetten voor hun procesautomatisering, informatievoorziening en –beheer. Zowel nu als in de toekomst.

Overheden zijn constant in beweging. Wij volgen deze ontwikkelingen en passen de bouwstenen aan op basis van deze nieuwe inzichten. Dit gebeurt in nauwe afstemming met onze overheidsklanten en de OpenText DigiGov productteams. Deze nauwe samenwerking en continue afstemming zorgt dat DigiGov FasTrak blijft aansluiten bij huidige én toekomstige wensen van overheden.

 

 

Wat maakt onze FasTrak de ideale aanvulling op OpenText DigiGov?

Download hier de flyer en lees meer over OpenText DigiGov FasTrak by One Fox.

Heb je een vraag over DigiGov FasTrak?

Neem contact op. Wij vertellen je graag meer over deze oplossing.

Tel:+31302324355
Robert