Whitepaper: Social Media Archivering bij het Rijk

Toelichting, Scope en Doel van de Social Media Archivering in de Overheid

Sociale media hebben de maatschappelijke dialoog en overheidscommunicatie ingrijpend veranderd. De Rijksoverheid staat voor de uitdaging van het balanceren tussen innovatie en de verantwoordelijkheid van handelen. Platforms zoals Twitter/X, Instagram en Facebook hebben veel mogelijkheden voor het delen van informatie, het betrekken van burgers en het creëren van transparantie. Binnen de Rijksoverheid ontbreken uniforme kaders en protocollen, evenals duidelijk beleid om informatie op sociale media duurzaam toegankelijk te maken en te behouden. Bovendien wordt het cruciale belang van archivering nog steeds niet overal volledig erkend.

Sociale Media archivering vormt voor de Rijksoverheid een complexe en urgente uitdaging. Hierbij staat de volgende problematiek centraal: Hoe kan de Rijksoverheid haar vluchtige digitale informatie op sociale mediaplatforms effectief bewaren en archiveren, rekening houdend met privacy- en beveiligingskwesties, voortdurende (commerciële) technologische veranderingen, strikte wettelijke- en regelgevende compliance?

Deze probleemstelling benadrukt de behoefte aan een uitgebreide aanpak, in lijn met de hoge normen voor transparantie en verantwoording van de Rijksoverheid in het snel veranderende digitale tijdperk. Dit whitepaper onderzoekt strategieën voor het archiveren van overheidsinformatie op sociale media, inclusief verschillende scenario’s en oplossingen, met en zonder de implementatie van (centrale) archiveringsvoorzieningen.

Dit whitepaper is voortgekomen uit het project Sociale Media Archivering (SMA) waarbij de scope als volgt gedefinieerd is:

Het uiteindelijke streven van het project “Archiveren Sociale Media bij het Rijk” is dat rijksorganisaties in staat zijn om sociale media op een duurzame wijze toegankelijk te maken. Hierdoor wordt de informatie beschikbaar gesteld voor doeleinden zoals kennisdeling en verantwoording, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de geldende wettelijke verplichtingen.

Vul hieronder je email adres in om de pdf link van de whitepaper te ontvangen

Wellicht vindt je deze whitepapers ook interessantHandreiking: Bewaren van e-mail Rijksoverheid

Toelichting op de vernieuwde werkwijze voor het bewaren van ...

Lees meer

Forrester Wave: OpenText leider in Deep Digital Process Automation

Lees hoe leiders in deze Forrester Wave zich onderscheiden ...

Lees meer

Overbrug de kloof: een hybride ECM oplossing

Hoe u de kloof tussen lokale en online ECM ...

Lees meer

National Archives: Capstone methodiek voor archiveren van e-mail (Engels)

National Achives (US) geeft een uitleg en toelichting op ...

Lees meer