Archive | Duurzaam Informatiebeheer

OPENTEXT BRAVA!

Bekijk, redigeer en anonimiseer vrijwel elk bestandstype

OpenText Brava! is de marktleidende universele bestandsviewer. Deze HTML5 bestandsviewer biedt een veilige en efficiënte manier om meer dan 100 verschillende bestandstypen te bekijken, annoteren en anonimiseren. Daarmee een waardevolle tool in het kader van de AVG en de afhandeling van WOB-verzoeken of juist het consolideren van dure 'read-only' licenties.

 • Meer dan 100 verschillende bestandstypen bekijken

  Brava! is de universele bestandsviewer, waarmee u vrijwel elk bestandstype (o.a. Office, TIFF, PDF, CSF en CAD) kunt openen en bekijken in uw browser. Daarbij kunt u snel bestanden doorzoeken en verschillende versies vergelijken.

 • Tal van redigeer en anonimiseer mogelijkheden

  Maak eenvoudig annotaties (o.a. arceren, tekenen, stempels, opmerkingen) op uw bestanden of kies voor het zwartlakken van (AVG- of bedrijfsgevoelige) informatie. Breng deze wijzigen permanent aan of sla dit separaat van het bronbestand op.

 • Naadloze integratie met ECM en processystemen

  Dankzij de naadloze integratie met diverse ECM-platformen (OpenText, IBM, Microsoft, etc.) en OpenText AppWorks, bekijkt en bewerkt u alle bestanden eenvoudig op uw PC, tablet en telefoon.

Anonimiseer (AVG)-gevoelige informatie

OpenText Brava! kan persoons- of bedrijfsgevoelige informatie eenvoudig verwijderen uit digitale bestanden. Zodat u veilig bestanden kunt delen met ketenpartners en snel WOB-verzoeken van burgers kunt afhandelen zonder de AVG te overtreden. Hiermee kunt u gevoelige informatie (o.a. persoonsgegevens, namen, adressen, telefoonnummers en trefwoorden) handmatig én volledig automatisch uit bestanden te halen (bijv. zwartlakken of elke andere kleur). Het verwijderen van deze informatie kan zowel tijdelijk van aard zijn (printbeveiliging, rolgebaseerd) of juist permanent, waarbij de gevoelige informatie echt verwijderd wordt uit het bronbestand.

De kracht van OpenText Brava!

Deze video toont de krachtige mogelijkheden van OpenText Brava! Bekijk uw bestanden op elk apparaat of u nu op kantoor bent of onderweg. Zodat u op elk moment elk bestanden kunt bekijken (incl. CAD-tekeningen), zonder te beschikken over de bronapplicatie, bewerken en kunt samenwerken aan bestanden.

Veilig bekijken, annoteren & redigeren

Het centraal ontsluiten van documenten vraagt vaak ook om een eenvoudige en toch veilige manier om deze documenten te bekijken. Met OpenText Brava! kan dit, ongeacht het bestandstype, en direct vanuit uw browser, op elk apparaat. Zodat u zeker weet dat bedrijfsgevoelige informatie of persoonsgegevens (AVG) alleen door bevoegde personen wordt bekeken. Brava! is een geavanceerde documentviewer, waarmee u veilig elk bestand kunt bekijken, delen en hieraan kunt samenwerken.

Digitaal afhandelen van WOB verzoeken

OpenText Brava! integreert naadloos met diverse ECM-platformen én het procesautomatiseringsplatform van OpenText: AppWorks. Waarmee u binnenkomende WOB verzoeken direct kunt uitzetten voor afhandeling, incl. termijnbewaking. Dankzij de naadloze ECM integratie kunt u snel de juiste documenten terugvinden, exporteren naar diverse bestandsformaten en vanuit het proces met één druk kop de knop het WOB verzoek per email verzenden. Met Brava! kunt u tijdens het afhandelen van WOB verzoeken gevoelige informatie en persoonsgegevens eenvoudig (zwart)lakken. Dit kan zowel handmatig als volledig automatisch (o.b.v. vooraf ingestelde criteria). Waarbij zowel het bronbestand als het geanonimiseerde bestand apart kunt opslaan in het zaakdossier.

Bekijk 100+ verschillende bestandstypen

Bekijk hier welke bestandstypen u kunt bekijken en openen met OpenText Brava!.

Heb jij een vraag over deze pagina?

Wij komen graag een keer langs om mee te denken!

Tel:+31302324355
Robert
Continue Reading
U bent ongetwijfeld al een keer tegen de term ‘GDPR’ aangelopen. Waar wat is het nou precies en wat betekent het voor uw organisatie? Het staat voor General Data Protection Regulation en wordt gezien als de belangrijkste wijziging in de bescherming van persoonsgegevens in 20 jaar. Nu al zorgt zorgt het wereldwijd voor veel commotie. Maar wat is nou het doel van GDPR? De GDPR beschermt en verleent rechten aan burgers van de Europese Unie wiens persoonsgegevens door organisaties worden afgevangen. 25 mei 2018 zal de GDPR in werking treden. Regelgevende instanties zijn dan bevoegd zijn om maatregelen te nemen tegen organisaties die GDPR-voorschriften overtreden. Dit geldt voor elke organisatie – EU en buitenland – die persoonsgegevens verwerkt van personen die in de EU verblijven. Dit begint al met een duidelijke bevestigende actie van een persoon om akkoord te gaan met de data overdracht.

Sancties

Het risico voor organisaties die niet aan de voorschriften voldoen is een boete. Dit kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet, afhankelijk van wat groter is. De regels gelden voor zowel de beheerders als verwerkers van deze persoonsgegevens, waarmee bijvoorbeeld cloud-omgevingen niet uitgesloten zijn. Kortom, bijna alle organisaties moeten zich houden aan de nieuwe GDPR-eisen en gegevensrechten. Voor hen geldt, de eerste stap in het voorkomen van sancties is bekend zijn met de eisen en rechten. Daarom behandelen we de 6 onderdelen van de GDPR kort.

Belangrijkste eisen van GDPR

1. Melden van schending

Organisaties moeten eventuele datalekken melden bij de toezichthoudende autoriteit. Nog belangrijker, ook klanten/burgers moeten op de hoogte gebracht worden van datalekken die waarschijnlijk leiden tot risico voor hun. Dit moet binnen 72 uur, nadat men bewust is van de overtreding.

2. Recht op toegang

Personen hebben het recht om van organisaties te vernemen of hun persoonsgegevens zijn/worden verwerkt, waar en voor welke doel dan ook. Organisaties moeten dan kosteloos een digitaal kopie van hun persoonsgegevens verstrekken.

3. Vergeetrecht

Oftewel: dataverwijdering. Personen hebben het recht om te eisen dat een organisatie hun persoonlijke gegevens verwijdert. Een organisaties moet dit, zodra een persoon de toestemming intrekt of het niet meer bijdraagt aan het oorspronkelijke doel.

4. Data overdracht

Personen kunnen hun persoonsgegevens niet alleen opvragen bij organisaties, maar ook laten doorsturen.Op verzoek van de persoon moeten organisaties deze persoonsgegevens doorsturen naar een andere organisatie.

5. Vanaf het ontwerp

Gegevensbescherming moet vanaf het ontwerpen van systemen worden meegenomen – niet later worden toegevoegd. Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen uitvoeren. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor afronding van taken (data minimalisering) mogen bewaard en verwerkt worden. Waarbij alleen de daadwerkelijke verwerker toegang mag hebben.

6. Data Protection Officers (DPO)

Gegevensverwerkende activiteiten moeten nu intern bijgehouden worden, in plaats van gemeld worden. Organisaties wiens kerntaken bestaan uit het op grote schaal verwerken van persoonsgegevens, het monitoren van personen of gegevens verwerken rond strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven moeten een Data Protection Officer in dienst hebben.  
Continue Reading
Gemeenten hebben de ambitie om zaak- en procesgericht te werken, omdat het bijdraagt aan een efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening. Bestaande ICT-omgevingen dienen hierbij vaak aangepast te worden, om het zaak- en procesgericht werken maximaal te ondersteunen. Relevante informatie voor een zaak is vaak vastgelegd in verschillende systemen, zoals een vergunningensysteem, WOZ systeem of document management systeem. Om goed zaakgericht te kunnen werken, moet deze informatie centraal beschikbaar zijn. KING werkt hiervoor aan het standaardiseren en verbeteren van een koppeling tussen zaaksystemen en document management systemen: de Zaak Document services. Als een van de 11 actief meedenkende partijen werkt One Fox mee aan de landelijke uitrol en verbetering van zaak- en procesgericht werken. Maar, wat levert een dergelijke koppeling eigenlijk op?

5 x winst voor uw organisatie

 1. Altijd een actueel en compleet beeld van de zaak inclusief de bijbehorende documenten. Op een centrale plek binnen de organisatie ontstaat een compleet inzicht in de situatie en status van cliënten, waardoor cliënten beter geholpen kunnen worden;
 2. Minder fouten door automatisch digitaal doorgeven van gegevens. Alle handmatige handelingen voor het overnemen van de gegevens van de vak-applicatie naar het zaaksysteem verdwijnen, waardoor er minder fouten worden gemaakt en de uitvoeringskosten laag kunnen blijven;
 3. Efficiënt zaakgegevens ontsluiten intern en naar ketenpartners, burgers en bedrijven. De kwaliteit van informatieoverdracht kan beter gegarandeerd worden, waardoor samenwerking efficiënter en effectiever verloopt;
 4. Betere kwaliteit van gegevens. De volledigheid, juistheid en tijdigheid van de gegevens in beide gemeentelijke applicaties verbetert, waardoor de kwaliteit van (basis)registraties verder toeneemt.
 5. Investeringen in het maken van koppelingen zijn structureel. Bij verandering van leverancier/applicatie hoeft niet opnieuw een (maatwerk)koppeling gemaakt te worden. U heeft daardoor ook meer vrijheid in uw softwarekeuze.

KING standaard implementeren

One Fox heeft samen met enkele opdrachtgevers document management systemen geschikt gemaakt voor deze standaard. Daarbij hebben we OpenText eDOCS succesvol gekoppeld met diverse zaaksystemen (o.a. Centric, Exxellence) volgens deze standaard. Deze succesvol afgeronde projecten zorgen er mede voor dat process- en zaakgericht werken, succesvol ingezet wordt bij onze opdrachtgevers. Heeft u een compleet en actueel beeld van een zaak en kunt u de bijbehorende documenten centraal raadplegen? Zijn deze gegevens digitaal beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven? Kortom, voldoet u aan deze standaard voor proces- en zaakgericht werken? Zo niet, wij komen graag eens lang om te praten.
Continue Reading

Blogs

24 jaar aan ervaring, gebundeld met de kennis van onze mensen en ontwikkelingen op informatiemanagement gebied. Met deze achtergrond schrijven onze mensen over wat hun opvalt, raakt en van belang is voor onze klanten, relaties en hun bedrijfsvoering.

Wob verzoeken afhandelen en anonimiseren met OpenText

Overheidsorganisaties ontvangen steeds meer Wob verzoeken die uiteraard tijdig en correct beantwoord dienen te worden. Terwijl de relevante bestanden vaak nog niet gereed zijn, bijv. in het kader van de AVG. Lees hoe u deze hordes kunt overwinnen in het snel en adequaat afhandelen van deze burgerverzoeken.

BEKIJK

OpenText leider in Forrester Wave: Deep Digital Process Automation

Digital Process Automation is hét centrale element geworden van een succesvolle strategie voor Digitale Transformatie. Lees hoe leiders in deze Forrester Wave zich onderscheiden door een combinatie van ‘deep process’, ‘new technology’ en ‘low-code’.

BEKIJK

In 5 stappen naar Omgevingsdossiers

In 20121 treedt de Omgevingswet in werking. Is uw informatievoorziening hierop voorbereid? Lees hier hoe u zich in 5 stappen voorbereidt op de Omgevingswet.

BEKIJK

One Fox wint OpenText Collaboration partner van het jaar

One Fox heeft de prijs voor Europese Collaboration partner van 2018/2019 gewonnen vanwege de nauwe en succesvolle samenwerking met OpenText. Uit alle Europese partners zijn drie kandidaten genomineerd, waaruit OpenText uiteindelijk One Fox als winnaar heeft aangewezen.

BEKIJK

GDPR en de 6 belangrijkste eisen

25 mei 2018 zal de GDPR in werking treden. De belangrijkste wijziging in de bescherming van persoonsgegevens in 20 jaar. Om te zorgen dat EU-inwoners in controle blijven van hun persoonsgegevens. Dit betekent ingrijpende veranderingen voor organisaties, met strikte sancties als ze niet voldoen aan de GDPR. Lees hier de 6 belangrijkste eisen.

BEKIJK

5 redenen om te koppelen via de Zaak Document services van KING

Relevante informatie voor een zaak is vaak vastgelegd in verschillende systemen, zoals een vergunningensysteem, WOZ systeem of document management systeem. KING heeft hiervoor de uitwisselingsstandaard Zaak Document services ontwikkeld. Lees hier 5 grootste voordelen.

BEKIJK

OpenText Content Server

Marktleidend Enterprise Content Management platform

OpenText Content Server bewijst zich al jarenlang als dé Enterprise Content Management (ECM) oplossing op de markt. Content Server biedt een stevige fundatie voor het centraal beheren en archiveren van bedrijfsinformatie. Aangevuld met naadloze integratie met belangrijke bedrijfstoepassingen als Office365, SAP, Oracle, Salesforce en meer. Voor succesvol informatiebeheer en volledige ondersteuning van de content lifecycle.

 • Marktleidende Enterprise Content Management oplossing

  OpenText is marktleider op het gebied van ECM-oplossingen en biedt met Content Server een zeer krachtige en complete oplossing voor informatiebeheer, -voorziening, incl. naadloze integratie met voorname bedrijfsapplicaties.

 • Complete ECM Suite voor de hele content lifecycle

  De volledige Content Suite van OpenText combineert basis ECM functies (versies, audits, toegangscontrole) met mogelijkheden als RM, archivering, capture, workflows en samenwerkruimtes voor volledige ondersteuning van uw content lifecyle.

 • Verleng uw informatiebeheer met Extended ECM

  OpenText Extended ECM breidt uw content lifecyle uit naar voorname bedrijfsapplicaties als Office 365, Salesforce, SAP, Oracle en meer. Waarmee content zichtbaar wordt in bedrijfsprocessen die (meerdere) bedrijfsapplicaties overbruggen.

#1 Content Services platform

Enterprise Content Management-software evolueert en groeit uit tot een waar netwerk aan content services. Waarmee traditionele ECM-mogelijkheden zich uitbreiden tot geïsoleerde applicaties en informatiesilo’s, zoals ERP, CRM en HRM applicaties. Om de bedrijfsbrede doorstroming van informatie naar mensen en processen te bevorderen en te presenteren binnen de juiste context. OpenText ECM-software biedt een krachtig content services platform dat organisaties de middelen geeft om hun digitale bedrijfsvoering te ondersteunen. Waar, wanneer en in de context die nodig is om productiviteit te versnellen, governance te verbeteren en digitale transformatie te stimuleren.

“OpenText blijft dé ECM leider door volledigheid van visie én het vermogen om dit uit te voeren.“

Lees het rapport van Gartner

Overbrug informatiesilo’s

Door content vanuit verschillende informatiebronnen met elkaar te verbinden en te integreren, kunnen organisaties informatiesilo’s overbruggen, bedrijfsprocessen stroomlijnen en risico’s wegnemen. Allemaal met een veilig en betrouwbaar ECM-platform als essentiële basis: OpenText Content Server. Dit OpenText ECM platform stelt uw organisatie in staat om zich verder te ontwikkelen naar een verbonden en intelligentie onderneming.

OpenText Content Suite

Het Content Suite platform is de totaaloplossing voor documentbeheer en de volledige levenscyclus van uw content. Het is de centrale plek voor alle inhoud van de organisatie. Content Suite biedt hiermee niet alleen de traditionele document management functies van Content Server, zoals versiebeheer, audit trail, toegangscontrole, rapportages en beveiliging. Maar biedt ook uitgebreidere functies, zoals records management, archivering, scannen/digitalisering, fileshares, eenvoudige workflows en de samenwerkruimtes voor het Extended ECM platform.

Extended ECM platform

Het OpenText Extended ECM platform bevindt zich boven op het Content Suite-platform en vormt een krachtig bedrijfsportaal voor bedrijfsinformatie. Het Extended ECM-platform biedt organisaties de mogelijkheid om eenvoudig ‘out-of-the-box’ te integreren met belangrijke bedrijfsapplicaties. De samenwerkruimtes van Exteded ECM maken het mogelijk om bedrijfsinformatie te koppelen en zichtbaar te maken binnen bedrijfsprocessen die (meerdere) bedrijfsapplicaties overbruggen.

“Forrester benoemt OpenText als leider in ECM Content Platformen“

Download het rapport van Forrester

Enkele toepassingen

Bekijk hieronder enkele toepassingen van OpenText Content Server en Extended ECM oplossingen. Klik op de thumbnail voor een grotere afbeelding.

Samenwerken over bedrijfsapplicaties heen

Verbind bedrijfsapplicaties als Office 365, Salesforce en SAP met Content Suite.

Geïntegreerde werkruimtes

Digitaal samenwerken in projecten, teams of met externen.

Outlook integratie met Business Workspaces

Direct toegang tot uw Content Suite werkruimtes vanuit Microsoft Outlook.

Content Server chat & activiteiten overzicht

Blijf op de hoogte dankzij activiteiten overzicht en chat functie met uw team.

Ondersteun de volledige content lifecycle

Begeleid uw document van creatie tot gebruik en archivering.

Content Server gebruikersinterface

Universele webinterface voor al uw content gerelateerde zaken.

Herontdek ECM

Download de OpenText Executive Brief en lees meer over de mogelijkheden van een geïntegreerd, organisatie breed informatienetwerk o.b.v. OpenText ECM.

Heb jij een vraag over deze pagina?

Wij komen graag een keer langs om mee te denken!

Tel:+31302324371


Matthijs

Continue Reading

OPENTEXT EXTENDED ECM FOR OFFICE 365

Verbind Microsoft Office 365 met OpenText ECM voor het veilig beheren, delen en archiveren van bedrijfsinformatie

Veiliger samenwerken door de kracht van Office 365 te combineren met de ECM oplossingen van OpenText. U beschikt altijd over de vertrouwde Microsoft werkomgeving, terwijl OpenText uw bedrijfskritische informatie centraal beheert en archiveert. Kortom, het beste van beide werelden voor uw organisatie.

 • Verbind uw samenwerkplatform met OpenText ECM

  Met Extended ECM for Office 365 kunt u op elk moment informatie raadplegen en bewerken vanuit een centraal ECM platform. Wij zorgen dat u eenvoudig én veilig samenwerkt binnen (project)teams en met externe organisaties. Terwijl u grip houdt over uw informatie.

 • Informatievoorziening geoptimaliseerd

  'Best of both worlds' luidt de gezamenlijke kreet van OpenText en Microsoft. De strategische samenwerking van beide grootmachten wijst op een toegevoegde waarde op elk van beide platformen. Met onze expertise op Office 365 en OpenText ECM zorgen we dat dit werkelijkheid wordt bij uw organisatie.

 • Optimale informatievoorziening: overal toegankelijk, geborgd waar nodig

  One Fox helpt u om snel informatie op te slaan in de cloud. Om eenvoudig (project)informatie terug te vinden en te delen. Terwijl u duurzaam te bewaren documenten lokaal opslaat op één centrale plek. Klaar voor archivering en overbrenging naar het e-Depot.

Product video

Oplossing in vogelvlucht: OpenText xECM voor Microsoft Office 365

Lees hoe u bedrijfsinformatie eenvoudig deelt tussen OpenText Content Suite, Microsoft Office365, SharePoint Online en Teams.

Heb jij een vraag over deze pagina?

Wij komen graag een keer langs om mee te denken!

Tel:+31302324374


Kevin

Continue Reading