In 5 stappen naar Omgevingsdossiers

Omgevingsdossiers op orde? In 2021 is het zover, dan treedt de Omgevingswet in werking. Op veel vlakken (informatievoorziening, Digitaal Stelsel Omgevingswet en  Omgevingsloket) wordt nog hard gewerkt aan de implementatie hiervan. Het doel: informatie vanuit diverse organisaties en informatiebronnen centraal beschikbaar stellen, met de kaart in een hoofdrol.

Dit betekent grote (en wellicht wat onzekere) uitdagingen voor veel overheidsorganisaties. Want: hoe bereid je de informatievoorziening en dossiervorming hierop voor?

Wist u dat 70% van digitale bestanden al locatiegegevens bevat?

Informatie op de Kaart (IODK) helpt u om digitale informatie te verbinden met de kaart (o.b.v. relevante locatiegegevens). Denk hierbij aan documenten, (zaak)dossiers, foto’s, tekeningen en systeeminformatie (metadata) die samengebracht kunnen worden in Omgevingsdossiers.

Nu liggen dit soort gegevens vaak vast in bedrijfssystemen die geen oog hebben voor locatiegegevens. Met Informatie op de Kaart kunt u deze systemen verbinden met de kaart. Met als doel om deze centrale gegevens (lees: relevante bestanden) locatiegericht te ontsluiten. Ten behoeve van:

  • Digitaal Werken
  • Volledige Omgevingsdossiers
  • Sneller toegang tot informatie
  • Afstemming tussen kantoor en het veld
  • Meer grip op uw werkprocessen
  • Voorbereiding op de Omgevingswet…

…in 5 stappen:

1. Verbind bedrijfsapplicaties met de kaart

Informatie op de Kaart (IODK) verbindt bedrijfsapplicatie met het GIS-platform. Dit gebeurt leverancieronafhankelijk. Op basis van gestandaardiseerde koppelvlakken voor uw DMS, samenwerkplatform, vergunningsapplicaties (VTH), proces- en zaaksystemen. Maar ook voor uw geografisch informatie systeem gebruiken we een standaard koppelvlak.

2. Voorzie dossiers van locatiegegevens

70% van digitaal opgeslagen informatie bevat reeds locatiegegevens. Met IODK benutten we deze gegevens. Documenten en dossiers worden volledig automatisch (95% accuraat) verbonden met de kaart op basis van aanwezige locatiegegevens. Denk hierbij aan systeeminformatie (metagegevens), bestandsinformatie (bij foto’s) en de inhoud van documenten (bijv. via kunstmatige intelligentie). U kunt ook handmatig relevante coördinaten, BAG/BGT- of eigen GIS-objecten selecteren en aanpassen.

3. Data op orde

Informatie op de Kaart kan u tevens helpen bij het verhogen van datakwaliteit. Bijvoorbeeld om (ongestructureerde) bestanden te kunnen terugvinden, relateren en verrijken. Locatie- en objectinformatie wordt gebruikt voor het indexeren van relevante bestanden en voor het automatisch vullen van aanvullende metagegevens. Dit verhoogt de terugvindbaarheid (duurzaam toegankelijk) en verlaagt de gebruikerslast (bepalen en vullen van metagegevens).

4. Meldingen via de kaart

Laat burgers en bedrijven zelf meldingen doen via de kaart, bijv. over de openbare ruimte (MOR) of een specifieke aanvraag. IODK zorgt dat deze melding binnenkomt in uw zaaksysteem, waarna automatisch een proces start voor afhandeling. De melding (en evt. vervolgcommunicatie) wordt hiermee onderdeel van het Omgevingsdossier. Publicatie (of interactie) met de melder kan via uw geo-portaal of landelijke voorzieningen lopen; volledig geanonimiseerd indien nodig.

5. Ontsluit uw Omgevingsdossiers

Steeds meer organisaties willen aan de slag met objectgericht werken. Zo wordt de kaart ingezet om informatie te delen met burgers, bedrijven en ketenpartijen. Maar ook bij samenwerkingsverbanden wordt de kaart steeds vaker ingezet. IODK slaat de brug tussen uw bestaande applicaties en de kaart én stelt u in staat om Omgevingsdossiers te ontsluiten. Op kantoor én in het veld. Met ketenpartners, voor een betere samenwerking, of met burgers en bedrijven voor een transparante informatievoorziening.

Wilt u niet wachten tot 2029 voordat u objectgericht kunt werken. Met Informatie op de Kaart kunt u direct van start!

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Wellicht vindt je deze blogs ook interessant

Blogs over Duurzaam Informatiebeheer, Slimmer samenwerken

OpenText leider in Forrester Wave: Deep Digital Process Automation

Digital Process Automation is hét centrale element geworden van een succesvolle strategie voor Digitale Transformatie. Lees hoe leiders in deze Forrester Wave zich onderscheiden door een combinatie van ‘deep process’, ‘new technology’ en ‘low-code’.

BEKIJK

One Fox wint OpenText Collaboration partner van het jaar

One Fox heeft de prijs voor Europese Collaboration partner van 2018/2019 gewonnen vanwege de nauwe en succesvolle samenwerking met OpenText. Uit alle Europese partners zijn drie kandidaten genomineerd, waaruit OpenText uiteindelijk One Fox als winnaar heeft aangewezen.

BEKIJK

GDPR en de 6 belangrijkste eisen

25 mei 2018 zal de GDPR in werking treden. De belangrijkste wijziging in de bescherming van persoonsgegevens in 20 jaar. Om te zorgen dat EU-inwoners in controle blijven van hun persoonsgegevens. Dit betekent ingrijpende veranderingen voor organisaties, met strikte sancties als ze niet voldoen aan de GDPR. Lees hier de 6 belangrijkste eisen.

BEKIJK

5 redenen om te koppelen via de Zaak Document services van KING

Relevante informatie voor een zaak is vaak vastgelegd in verschillende systemen, zoals een vergunningensysteem, WOZ systeem of document management systeem. KING heeft hiervoor de uitwisselingsstandaard Zaak Document services ontwikkeld. Lees hier 5 grootste voordelen.

BEKIJK