One Fox University

Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening, onze oplossingen en daarmee het kennisniveau van onze mensen. Het helder kunnen definiëren van klantvragen en het realiseren van een toegesneden oplossing vraagt hierom.

Daarbij is een hoog kennisniveau van onze mensen essentieel, om onze dienstverlening steeds verder te kunnen verbeteren. Wij vinden dit zelfs noodzakelijk voor een continue vergroting van onze kennis in de huidige IT-markt en te kunnen omgaan met de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen op ons en onze klanten afkomen.

Wij gaan dan ook voor de beste mensen, investeren in hun toekomt én daarmee die van One Fox. Via onze University bieden we mensen flexibele, rolgebaseerde leerpaden met doorgroeiperspectief en één oog op de praktijk. Om snel te kunnen uitgroeien tot een productexpert, specialist in één van onze vakgebieden of zelfs een strategisch adviseur voor onze klanten.