Slimmer Veiligstellen Zakelijke E-mails in de Overheid

On-demand sessie over emailarchivering volgens de Capstone methodiek

De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan e-mailbewaring, inclusief het langdurig veiligstellen van e-mails conform wet- en regelgeving. Mede ingegeven door de Archiefwet, AVG en de Wet Open Overheid (Woo) en de grote hoeveelheid bedrijfsinformatie die is vastgelegd in e-mails.

Webinar Onderwerpen

Gezien de brede interesse én urgentie die leeft rondom e-mailbewaring stelt One Fox deze on-demand webinar beschikbaar.

Tijdens deze on-demand webinar behandelen we deze onderwerpen:

  • Diverse bewaringsmethodes
  • Wettelijke kaders: Bewaren, Openbaarmaking & Privacy
  • Slim omgaan met de Capstone Methodiek
  • Bewezen aanpak: E-mail Veiligstellen in 5 stappen
  • Best practices uit de Overheid
  • Demo: Automatisch E-mails Archiveren

Wilt u op korte termijn uw zakelijke e-mails veiligstellen? Neem deel aan deze on-demand webinar.